Courses held in Semester 1/2018

  • Kursus ini memfokuskan penguasaan kemahiran komunikasi secara kontekstual yang meliputi kemahiran dalam komunikasi lisan dan bukan lisan. ┬áTajuk-tajuk yang dibincangkan dalam kursus ini ialah kemahiran komunikasi, pengucapan awam, laras bahasa, bahasa dalam komunikasi bertulis dan pengurusan majlis serta atur cara.

    Guest accessSelf enrolment
Skip Navigation

Navigation