Jun-Dis 2018

  • Kursus ini¬†ditawarkan supaya¬†pelajar dapat mengaplikasikan kemahiran pelbagai teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran serta menguasai kemahiran merancang, memilih, menghasil dan menilai media pengajaran dengan cekap.

    Guest access
Skip Navigation

Navigation