• Kursus ini merupakan kursus wajib yang memperuntukkan tiga puluh jam interaksi dalam satu semester. Guru-guru akan didedahkan kepada semua aspek pengurusan kokurikulum merangkumi penubuhan Unit Beruniform, Persatuan dan Kelab Permainan, pengendalian mesyuarat, penulisan minit mesyuarat, sistem fail, pengurusan kewangan, protokol serta pengurusan dan pengelolaan majlis.

    Guest accessSelf enrolment
  • Kursus ini merupakan kursus wajib yang memperuntukkan tiga puluh jam interaksi dalam satu semester. Guru-guru akan didedahkan kepada semua aspek pengurusan kokurikulum merangkumi penubuhan Unit Beruniform, Persatuan dan Kelab Permainan, pengendalian mesyuarat, penulisan minit mesyuarat, sistem fail, pengurusan kewangan serta pengurusan dan pengelolaan majlis.

    Guest accessSelf enrolment
  • This course aims to enable student teachers to practise the four language skills within the classroom situation and to access information from multimedia, for personal and professional development. The focus in semester one is on self awareness and learner training.
    Guest accessSelf enrolment
Skip Navigation

Navigation