• Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan Kokurikulum sekolah rendah; penubuhan unit-unit Kokurikulum; sistem fail dan surat menyurat; pengelolaan aktiviti dan pertandingan; pengurusan mesyuarat dan kewangan; majlis rasmi; kepimpinan; dan penilaian aktiviti.

    Self enrolment
Skip Navigation

Navigation