• Persatuan Bahasa Melayu - Akhbar Dalam Darjah¬†

    Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan, pengurusan, sejarah, perkembangan dan kepentingan persatuan, pengkelasan persatuan, kemahiran asas, persediaan, pelaksanaan dan penilaian projek.

    Self enrolment
  • Kursus ini adalah kursus wajib bagi pelatih tahun 1 program ijazah sarjana muda perguruan di IPGM.¬† Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan Kokurikulum sekolah rendah; penubuhan unit-unit Kokurikulum; sistem fail dan surat menyurat; pengelolaan aktiviti dan pertandingan; pengurusan mesyuarat dan kewangan; majlis rasmi; kepimpinan; dan penilaian aktiviti.

    Guest accessSelf enrolment
Skip Navigation

Navigation