• Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan; pengurusan; sejarah; perkembangan dan kepentingan persatuan; kemahiran asas; persediaan, pelaksanaan dan penilaian projek.

    Self enrolment
  • Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan kokurikulum sekolah rendah; penubuhan unit-unit kokurikulum; sistem fail dan surat menyurat; pengelolaan aktiviti dan pertandingan; pengurusan mesyuarat dan kewangan; majlis rasmi; kepemimpinan; dan penilaian aktiviti.

    Self enrolment
  • Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan kokurikulum sekolah rendah; penubuhan unit-unit kokurikulum; sistem fail dan surat menyurat; pengelolaan aktiviti dan pertandingan; pengurusan mesyuarat dan kewangan; majlis rasmi; kepemimpinan; dan penilaian aktiviti.

    Self enrolment
Skip Navigation

Navigation